06 - 39 22 35 84 info@okidoki-nijswiller.nl
Dagindeling

We vinden het belangrijk dat kinderen continuïteit en regelmaat in de dagindeling ervaren. Een duidelijke dagindeling geeft de kinderen houvast en daarmee een gevoel van veiligheid. De baby’s volgen hun eigen ritme qua voeding en slapen. De pedagogisch medewerker past zich zo veel mogelijk aan het ritme van thuis aan. Hoe ouder de kinderen worden, hoe meer ze mee gaan doen in het vaste ritme van de andere kinderen.

De gezamenlijke momenten op de dag zijn voorwaardenscheppend voor de ontwikkeling van de groep als geheel. De kinderen krijgen vanuit deze gezamenlijke momenten ook begrippen aangeleerd op het gebied van regels en gewoontevorming zoals: tafelmanieren (bijvoorbeeld blijven zitten tot iedereen klaar is), hygiëne (handen wassen) en omgangsregels (rekening leren houden met anderen).

Al verschilt de dagindeling per leeftijdsgroep, er bestaat wel een globaal dagprogramma:

Vanaf 7:30: De kinderen worden gebracht. Bijzonderheden worden doorgegeven.

Rond 9:00: We ruimen samen met de kinderen het speelgoed op en iedereen gaat aan tafel om fruit te eten en iets te drinken.

Tussen 10:00 en 11:30: Er worden thema gerichte activiteiten aangeboden. Als het weer het toelaat, gaan we dagelijks naar buiten. Kinderen die nog 2 keer slapen krijgen een rustmoment aangeboden.

12:00: We gaan boterhammen eten of eventueel pap voor de baby’s. We zingen het liedje smakelijk eten.

12:30 / 13:00: De kinderen worden in de gelegendheid gesteld om te gaan slapen of om te rusten. De kinderen in de baby groep kunnen in een gesloten bedje op de slaapkamer gaan slapen, de peuters mogen in de rusthoek een dutje doen of ook in een gesloten bedje in de baby groep. Kinderen die een halve dag komen worden opgehaald. De kinderen die wakker blijven mogen vrij spelen.

14:30 / 15:00: De kinderen die geslapen hebben worden langzaam wakker. Tijd voor een tussendoortje ( koekje, cracker, soepstengel, komkommertje etc. ) aan tafel met iets te drinken erbij.

16:30 / 17:00: De kinderen tot 2 jaar kunnen op verzoek van ouders een door de ouders meegebrachte maaltijd krijgen.

17:00 tot 18:30: Activiteiten of vrij spel totdat de kinderen opgehaald worden door ouders/verzorgers.

Kinderopvangtoeslag

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag?

Op de website van de belastingdienst vind u meer informatie.

Inspectierapport OkiDoki