06 - 39 22 35 84 info@okidoki-nijswiller.nl
Tarieven

Wanneer u uw kind heeft aangemeld bij Kinderopvang OkiDoki krijgt u indien het kind al geplaatst kan worden een plaatsingsovereenkomst toegestuurd van DebiCare. DebiCare verzorgd voor ons de kindadministratie. Met de overeenkomst kunt u de aanvraag bij de belastingdienst indienen. Maandelijks ontvangt u van ons een factuur per mail. Rond de 26e van de maand schrijven wij via automatisch incasso het bedrag voor de komende maand af.

Hele dag opvang ( 11 uur ): € 9,73 per uur
Kinderdagopvang gedurende minimaal één of meer vaste hele dagen per week

Halve dag opvang ( 6,5 uur ): € 9,98 per uur
Kinderopvang gedurende minimaal twee of meer vaste halve dagen per week
Ochtend dagdeel van 7:30 tot 13:00
Middag dagdeel van 13:00 tot 18:30

Download hier de Prijslijst 2024 Dagopvang en Peuteropvang

Incidenteel extra dagdeel
Een incidenteel extra dag afnemen is ook mogelijk voor kinderen die bij ons ingeschreven staan. Incidentele dagdelen afnemen is alleen mogelijk in overleg met Inge Savelberg. Er moet nl. bekeken worden of er plaats is voor het kind. Deze uren worden achteraf extra in rekening gebracht. Indien het toch blijkt dat het kind niet op de extra aangevraagde dag komt, dient dit 48 uur van tevoren doorgegeven te worden. Indien dit korter gebeurd zijn wij toch genoodzaakt om het aangevraagde dagdeel in rekening te brengen.

Dit zijn bruto prijzen! Wist u dat… het mogelijk is dat u recht heeft op kinderopvangtoeslag? Vraag via www.belastingdienst.nl/toeslagen een formulier kinderopvangtoeslag aan. Het is ook mogelijk dat in de CAO van u werkgever kinderopvang is opgenomen, dan kunt u hier ook een tegemoetkoming van verwachten.

De kosten zijn inclusief luiers, eten en drinken ( incl. allergieën ), flesvoeding. Indien u een warme maaltijd wenst ( max. tot een leeftijd van 2 jaar) dient u deze zelf mee te nemen.

Kinderopvangtoeslag

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag?

Op de website van de belastingdienst vind u meer informatie.

Betalingsregels OkiDoki