06 - 39 22 35 84 info@okidoki-nijswiller.nl
Inschrijven

Wil tu uw kind inschrijven of een wijziging aanbrengen in uw gegevens? Vul dan hieronder het formulier zo volledig mogelijk in. U krijgt na verzending z.s.m. bericht van ons.

Gegevens ouder/verzorger

Gegevens ouder/verzorger 2

Gegevens kind

Gegevens opvang

Pedagogisch Beleidsplan

Inspectierapport OkiDoki