06 - 39 22 35 84 info@okidoki-nijswiller.nl
Ontwikkeling kind

Het welbevinden van het kind is de voorwaarde voor een optimale ontwikkeling. Wij vinden het dan ook belangrijk om dit te volgen en te toetsen. Hierbij kijken we naar de volgende zaken:

  • Of het kind zich veilig en prettig voelt bij ons
  • Hoe het kind zich in ons pedagogisch klimaat ontwikkelt
  • Hoe wij een bijdrage kunnen leveren aan het vergroten cq verbeteren van het welbevinden van het kind

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een pedagogisch medewerker die het kind regelmatig ziet en goed kent. Door het mentorschap is er meer ruimte voor de pedagogisch medewerker om een aantal kinderen echt goed te leren kennen. Zo kunnen we beter inspringen op de behoeften van de kinderen. De mentor bespreekt periodiek, minimaal 1 keer per jaar, de ontwikkeling van het kind met de ouders. Dit wordt gedaan aan de hand van PeuterPlusPlan, dit is ons kindvolgsysteem. Tevens is de mentor het aanspreekpunt van ouders bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind.

Kinderopvangtoeslag

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag?

Op de website van de belastingdienst vind u meer informatie.

Inspectierapport OkiDoki