06 - 39 22 35 84 info@okidoki-nijswiller.nl
Pedagogisch Beleidsplan

Met behulp van het pedagogisch beleidsplan wordt inzichtelijk gemaakt op welke wijze kinderdagverblijf OkiDoki vorm geeft aan het bieden van verantwoorde kinderopvang. Op deze pagina vindt u de inleiding van ons beleidsplan. U kunt rechts op de pagina het gehele document downloaden.

Wij bieden opvang aan kinderen in de leeftijd van 10 weken tot 4 jaar. Dit beleidsplan geeft ons en onze medewerkers richting, inspiratie en houvast bij het pedagogisch handelen in de groepen. Het is een middel om de dagelijkse gang van zaken te toetsen en waar nodig bij te stellen, om te komen tot een optimale kwaliteit van kinderopvang. Wij hebben hierbij natuurlijk voor ogen dat dit alles leidt tot een plek waar kinderen graag verblijven!

Een veilig klimaat betekent voor ons een vaste groep met vaste gezichten van pedagogisch medewerkers. En met vaste routines die bijdragen aan het gevoel van veiligheid, zowel tussen de begeleiders en kinderen als kinderen onderling.

Er heerst een pedagogisch klimaat waar ruimte is voor zowel groepsopvoeding als individuele ontplooiing. Buiten de dagelijkse verzorging hechten wij er veel waarde aan dat de omgeving een stimulans biedt voor de kinderen om zich zowel lichamelijk als sociaal-emotioneel, creatief, taalvaardig en verstandelijk te ontwikkelen. Hiermee spelen we in op de natuurlijke drang van kinderen om zich te ontwikkelen. Elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen wijze, in zijn eigen tempo en vooral naar eigen behoeften. Om zich optimaal te kunnen ontwikkelen vinden wij het dan ook erg belangrijk een kind vooral (zelf)vertrouwen en veiligheid te kunnen bieden.

Kinderdagverblijf OkiDoki is opgericht door Inge Savelberg.
Door de kleinschalige opzet zijn wij sterk betrokken bij de kinderen en de ouders/verzorgers alsmede de dagelijkse gang van zaken bij OkiDoki.

OkiDoki staat voor kleinschalige en persoonlijke kinderopvang waarbij in de ‘Baby groep (0-2 jaar) max 8 kinderen opgevangen worden en in de ‘ Peuter groep( 2-4 jaar) max. 12 kinderen opgevangen worden.

Kinderdagverblijf OkiDoki wil kinderen en ouders/verzorgers veel persoonlijke aandacht geven. Aandacht aan de kinderen zodat zij zich op hun eigen tempo in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen. Aandacht aan de ouders/verzorgers zodat zij bevestigd krijgen dat hun kinderen in goede handen zijn en zij zich met een gerust hart kunnen richten op hun werk of andere bezigheden.

Pedagogsch beleidsplan