06 - 39 22 35 84 info@okidoki-nijswiller.nl
Methode Uk & Puk

VVE Methode Uk & Puk

De sterke punten van Uk & Puk
• Unieke uitgave voor kinderen van 0-4 jaar
• Voor horizontale en verticale groepen
• Het complete spelen, ontdekken en groeien
• Met praktische leidstervaardigheden
• Doorgaande ontwikkelingslijn naar de basisschool
• Met thuisprogramma
• VVE-erkend

Uk & Puk is een totaalprogramma. De activiteiten stimuleren de spraak en taalvaardigheid en sociaal-emotionele, motorische en zintuiglijke vaardigheden. Ook geeft Uk & Puk de eerste rekenprikkels. Uk & Puk is gemaakt door Uitgeverij Zwijsen en de CED-Groep. Bij de ontwikkeling waren onder andere het ‘Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar’ en de ‘Taallijn in de kinderopvang’ onze uitgangspunten.

Uk & Puk is gericht op kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. Daarom is het geschikt voor het werken op kinderdagverblijven. Spelen staat centraal in Uk & Puk. De pop Puk is het speelkameraadje van de kinderen. Bij Uk & Puk zijn tien thema’s ontwikkeld die aansluiten bij de belevingswereld van baby’s, dreumesen en peuters. Bij elk thema zijn activiteiten uitgewerkt voor drie leeftijdsgroepen. Deze activiteiten kunnen makkelijk ingepast worden in de dagelijkse gang van zaken.